Námitky zástupce veřejnosti k Metropolitnímu plánu Prahy

Námitky zástupce veřejnosti k Metropolitnímu plánu Prahy

Praha má, stejně jako jiné obce, svůj územní plán. Ten vznikal už v 90. letech a průběžně v něm dochází ke stovkám změn. Podle odborníků neodpovídá potřebám rozvoje města 21. století a nesplňuje požadavky na moderní dokumentaci. Dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zadání nového územního – Metropolitního plánu Prahy, pořizovatelem je magistrátní Odbor územního rozvoje a jeho zpracovatelem Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Letos na jaře se pořizování Metropolitního plánu dostalo do fáze, kdy měli také městské části, spolky, společenství vlastníků a občané možnost vyjádřit se k jeho zveřejněnému návrhu a uplatnit svoje připomínky či námitky.

S Radkou Daníčkovou, jež je za Piráty zastupitelkou v rámci koalice Patnáctka náš domov, jsme připravili připomínky, které byly opozičním zastupitelským klubem navrženy k podání za městskou část. Současné vedení radnice však prakticky znemožnilo už jenom jejich samotné projednání. Pro využití další možnosti podání připomínek, tzv. věcně shodných připomínek za občany, kteří mají na dané území stejný názor, jsme potřebovali získat status zástupce veřejnosti a zmocnění od 200 občanů Prahy.

Při sběru podpisů nám pomohla i řada příznivců ve svém okolí a organizace Arnika. Během 3 dnů jsme nasbírali cca 260 podpisů. Podpořila nás také poslankyně Olga Richterová. Jako zástupci veřejnosti jsme mohli podat námitky, které mají srovnatelnou váhu jako ty od oprávněného investora, vlastníka dotčené nemovitosti či městské části. Námitky musí být řádně vypořádány a musí o nich být rozhodnuto, a to včetně zdůvodnění. My jsme v nich podrobně argumentovali vlivem na životní prostředí, udržitelným rozvojem, výsledky různých studií, tak aby je nebylo možné jen tak smést ze stolu.

Jaké námitky jsme podali?

  • zachování prodloužení metra A do Nádraží Hostivař a nově prodloužení až do Petrovic
  • zachování úseku obchvatu Horních Měcholup, který by podél železniční trati odvedl dopravu z centra sídliště Hornoměcholupská
  • napojení spojky od Pražského okruhu pomocí nové komunikace přes průmyslovou zónu u Uhříněvsi, jež by odvedla provoz mimo obydlené části
  • vymezení ploch pro potřebnou veřejnou vybavenost – vybudování škol, sportovišť a hřišť pro mládež například u OC VIVO, OC Retail parku (Kaufland) a ZŠ Hornoměcholupská
  • zachování rezervované plochy pro občanskou vybavenost při ZŠ Hornoměcholupská
  • zachování nestavební plochy s rekreačním využitím přiléhající k hostivařskému hřbitovu
  • uchování cenného volného prostoru Trojmezí
  • ochranu přírodního bohatství biokoridoru podél meandrů Botiče

Územní plánování a dopravní stavby mají zásadní vliv na to, v jakém prostředí budeme žít my i naše děti po další desítky let. Z našeho pohledu je nutné těmto zásadním tématům věnovat patřičnou pozornost, naslouchat potřebám obyvatel a projednávat je se shodou napříč politickým spektrem s přesahem přes vícero volebních období.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Úpravy dopravního značení na Košíku
30.03.2021

Úpravy dopravního značení na Košíku

Rádi bychom tímto upozornili obyvatele Košíku na Praze 15 na vydání návrhu na místní úpravu a realizaci dopravního značení v oblasti ulic Na Košíku, Nad Košíkem a U Košíku. Tato úprava se týká zavedení obytné...