Praha chystá nový územní plán!

Praha chystá nový územní plán!

Dnešní vernisáží v Centru architektury a městského plánování (CAMP) bylo zahájeno zveřejnění návrhu nově připravovaného územního plánu Prahy, tzv. Metropolitního plánu. A my jsme byli u toho!

Stalo se tak po 4 letech vypořádávání připomínek od veřejnosti, spolků, ministerstev aj. státních orgánů a také od městských částí, které je podaly v roce 2018 v rámci společného jednání.

Během následujících dvou měsíců budeme mít možnost upravenou podobu návrhu prověřit, jak se podařilo vyhovět všem připomínkám a jaký vliv bude mít nový plán na další rozvoj a výstavbu v Praze i na život Pražanů po další desítky let.

Nás zejména nepotěšil úbytek sportovních ploch a ploch určených pro stavby občanské vybavenosti ve prospěch dalších ploch pro výstavbu bytů, např. v Hostivaři při OC VIVO v ochranném pásmu meandrů Botiče a v Horních Měcholupech mezi Javorovou čtvrtí a komerční zónou. Celkem 350 m2 zásadních ploch, které se nově definují jako obytné.

Stávající územní plán byl zastupitelstvem hl. m. Prahy odsouhlasen v roce 1999 a do dnešní doby prošel mnoha dílčími i nekoncepčními změnami. O některé změny je ještě zažádáno a probíhá jejich projednávání i za stavu paralelně pořizovaného nového územního plánu!

Na adrese Areálu Emauzského kláštera, Vyšehradská 51, bude Metropolitní plán vystaven až do čtvrtka 30. června 2022 (vždy úterý–neděle mezi 9–21 hod). Dále máte možnost seznámit se s Metropolitním plánem a také se zeptat na konkrétní dotaz či lokalitu, která vás zajímá, nám nejblíže v tyto dny na těchto místech:

    1. 2022 čtvrtek 15:00 – 20:00 infopoint OC Chodov
    1. 2022 pátek 14:00 – 20:00 infopoint OC Chodov
    1. 2022 sobota 11:00 – 16:00 infopoint OC Chodov
    1. 2022 pondělí 12:00 – 20:00 kontejner Metro Strašnická
    1. 2022 úterý 14:00 – 18:00 kontejner Metro Strašnická

Následné připomínky může do 30. června podat každý.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články