Úpravy dopravního značení na Košíku

Úpravy dopravního značení na Košíku

Rádi bychom tímto upozornili obyvatele Košíku na Praze 15 na vydání návrhu na místní úpravu a realizaci dopravního značení v oblasti ulic Na Košíku, Nad Košíkem a U Košíku. Tato úprava se týká zavedení obytné zóny a vyznačení parkovacích stání, aby bylo umožněno parkování rezidentům této oblasti. Kdokoli tak může k návrhu podat písemné připomínky a námitky u Úřadu městské části Praha 15, odboru dopravy, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu (24. března 2021). O případné připomínky se s námi můžete podělit nebo se poradit!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články