Živý a hojně využívaný chodník za OC VIVO!

Živý a hojně využívaný chodník za OC VIVO!

Pěší promenáda spojující Nové Zahradní město s Hostivaří. Dosud jej neprotíná žádný vjezd do podzemních garáží nebo jiné dopravní napojení plánovaných bytových domů. Mohou tudy bezpečně procházet děti do škol a za sportem. A také původní louky celé situované v ochranném pásmu přírodní památky Meandr Botiče, kdy se od roku 2015 snažíme o to, aby zůstaly zachovány jako plocha určená pro sportovní využití.

Tomu, aby se tato plocha mohla rozvíjet ke svému účelu, brání změna územního plánu, k níž roku 2013 podalo podnět tehdejší vedení radnice ODS. Požadovalo ji změnit v plochu určenou pro obytnou zástavbu. V závěru roku 2015 první část pozemků odkoupila developerská společnost Central Group a záměr výstavby bytových domů již začal dostávat konkrétnější podobu.

Změnu stávajícího územního plánu podporuje vedoucí koalice MČ Prahy 15 ODS/TOP09/ANO i za současného stavu, kdy se jedná o jednu z posledních ploch určených pro sport a rekreaci a kdy se vytěžování pozemků určených pro obytné zastavění a další zahušťování Prahy 15 vyvíjí velmi překotným tempem.

Změna se nyní nachází ve fázi vypořádávání připomínek k jejímu návrhu magistrátním odborem územního rozvoje ve spolupráci s určeným zastupitelem hl. m. Prahy (Ing. arch. P. Hlaváček).

Připomínky jste spolu s námi v lednu 2022 podali vy, občané Prahy 15 a Prahy 10, SVJ, sportovní klub i spolky. Obrátili jsme se pro jejich sepsání na odbornou právní pomoc a založili transparentní účet pro případné dary od ostatních občanů č. 2602093864/2010 u Fio banky.

Argumentovali jsme neodůvodněností změny, ztrátou sportovní plochy, ohrožením existence stávajících sportovišť fotbalu a pozemního hokeje, činnosti jezdecké školy vč. sociálně terapeutických jízd, ochranou přírody.

Následovat bude veřejné projednání návrhu změny. Pokud jste stejného názoru jako my, uvítáme vaši aktivitu a budeme rádi za naše kontaktování. Děkujeme!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Meandry Botiče
29.10.2020

Meandry Botiče

Na Kulatý Chodovec (Praha 11) dohlédnete ze sídliště na Slunečném Vršku a Košíku (Praha 15) přes tzv. Trojmezí - dosud volnou krajinu s poli, sady, remízem a s meandrujícím tokem Botiče částečně zasahující do tří...