POVOLEBNÍ STRATEGIE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 V ROCE 2022

Česká pirátská strana je liberální, demokratická, středová strana s důsledným protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat náš program, ať už jsme v koalici nebo v opozici.

Zavázali jsme se vést veřejné věci poctivě, slušně a správně, politickou kulturu měnit v otevřenou a důvěryhodnou. Proto předkládáme tuto jasnou a závaznou strategii povolební činnosti.

Pokud dostaneme důvěru občanů, budeme se účastnit vyjednávání o sestavení Rady městské části s cílem dostát maxima našich priorit do koaličního programu. Nelpíme ale za každou cenu na zisku funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.

15 PROGRAMOVÝCH PRIORIT

Tyto konkrétní priority budeme prosazovat během čtyřletého volebního období:

 1. Zachování Trojmezí nezastavěného bytovou výstavbou
 2. Rovnováha mezi zelení a výstavbou, zejména sídliště nezahušťovat dalšími výškovými domy
 3. Stop změnám územního plánu z ploch pro občanskou vybavenost a rekreaci na obytnou výstavbu
 4. Developeři se musí podílet na občanské vybavenosti
 5. Prosazování co největšího množství adaptačních opatření na změnu klimatu
 6. Modernizace a digitalizace úřadu
 7. Efektivní správa majetku a investice do rozvoje, neprodávání městského majetku
 8. Aktivní bytová politika, kontaktní centrum pro bydlení a sociální služby
 9. Důraz na veřejnou, pěší a alternativní dopravu
 10. Místa ve školkách a školách co nejblíže domovu
 11. Podpora komunitních aktivit a zdravého životního stylu, sportovní vyžití pro každého, vedení dětí ke sportu pro jejich cíle a poznání fair play
 12. Podpora zdravotně znevýhodněných
 13. Zapojování občanů při zpracovávání územních studií a plánování priorit rozvoje, rozšíření participativního rozpočtu
 14. Férový obsah Hlasatele a mobilního rozhlasu, zlepšení informovanosti občanů
 15. Jedině transparentnost využívá všechny zdroje pro občany - transparentní rozklikávací rozpočet, co nejvíce otevřených výběrových řízení, investiční záměry realizovány skrze architektonické soutěže

BĚHEM VOLEB

 • Během volební noci nebudeme uzavírat žádné dohody a vydávat žádná prohlášení o spolupráci. Lídr kandidátky může nezávazně komunikovat s ostatními volebními stranami a koalicemi nebo médii adekvátně situaci.

HNED PO VOLBÁCH

 • Sejdeme se hned v neděli v 9:00 hod (nebo v jiný čas oznámený lídrem) jako nově zvolený zastupitelský klub [dále “Klub”].
 • Na schůzce zhodnotíme výsledky voleb, sestavíme tříčlenný vyjednávací tým, zvolíme taktiku pro vyjednávání a domluvíme se, kdo bude dále komunikovat s médii.
 • Vyjednávací tým bude složen z lídra kandidátky a ze dvou zvolených zastupitelů.
 • Postup vyjednávacího týmu je zasílán na vědomí přípravnému týmu místního sdružení a předsednictvu krajského sdružení.
 • Po projednání výsledku vyjednávání s Klubem a přípravným týmem bude předložen návrh rozhodnutí o konkrétní podobě povolební spolupráce (včetně známých personálií) na jednání předsednictva krajského sdružení.
 • Pokud je schválen návrh koaliční smlouvy, nahrazuje program koalice volební program Piráti a občané Prahy 15 tam, kde se tyto dva liší.

Chceme se podílet na správě městské části s demokratickými stranami a kompetentními lidmi. Budeme jednat se všemi volebními stranami i koalicemi a budeme hledat programový průnik, kromě subjektů s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi a ohrožujících základy liberální demokracie i rozdělujících společnost, tj. zejména KSČM anebo SPD. Naše podpora libovolné Rady je podmíněna tím, že do ní nebudou nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií.

VZTAH K RADĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi demokratickými subjekty, které budou v zastupitelstvu.

Vítězství ve volbách Na starostu nominujeme volebního lídra. Strany, které oslovíme jako první, si určíme v rámci strategie vyjednávání s ohledem na jejich program, zvolené zastupitele/ky, důvěryhodnost, vystupování v kampani a historickou zkušenost.

Účast v radě Pokud budeme mít na základě výsledků voleb odpovídající mandát, jsme připraveni jednat o účasti v radě s cílem prosadit maximum našeho programu. Klub či přípravný tým mohou radní/ho za Piráty žádat o vysvětlení a v extrémním případě se mohou usnést na vyjádření nedůvěry. V takovém případě předseda/kyně Klubu v souladu s koaliční smlouvou iniciuje výběr nové/ho radní/ho a výměnu na dané pozici.

Konstruktivní opoziční práce Pokud nebudeme součástí rady, chceme získat taková místa ve výborech zastupitelstva, abychom měli přístup k aktuálním informacím, mohli maximálně prosazovat náš program, případně také zasáhnout při podezření na pochybné aktivity. Naše opozice bude konstruktivní; formou připomínek, předkládáním návrhů, prací ve výborech, zveřejňováním informací a mobilizací veřejnosti nadále budeme usilovat o prosazování našeho programu. Demokraticky zvolenou radu budeme respektovat a nebudeme se snažit bezhlavě a za každou cenu vyvolat její pád, protože je pro nás důležitá stabilita městské části, a tedy i rady. Snaha o vyvolání nedůvěry radě musí být až reakcí na silně negativní okolnosti, nikoliv hlavním programem jen proto, že jsme v opozici.

SPOLUPRÁCE V ZASTUPITELSTVU Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit se všemi demokratickými politickými stranami, které budou mít zastoupení v zastupitelstvu. Zejména navazujeme kontakty s podobně naladěnými zastupiteli z ostatních stran a spolupráci na konkrétních tématech.

VNITŘNÍ POMĚRY V ZASTUPITELSKÉM KLUBU

 • Zastupitelský klub volební strany Piráti a občané Prahy 15 utvoří všichni zvolení zastupitelé a zastupitelky. Klub bude usilovat o maximální možnou míru vnitřního konsenzu a jednotu navenek, tedy i při hlasování na zastupitelstvu.
 • Každý pirátský zastupitel se bude řídit: • volebním programempirátským kodexem zastupitelepirátským demokratickým minimem a zveřejní výši odměny za veřejné funkce zde.
 • Po sestavení rady si členové a členky Klubu rozdělí agendy do své působnosti tak, aby byly pokud možno pokryty všechny oblasti.
 • Hlasování musí být přijata většinou členů Klubu a nesmí být v rozporu s programem volební strany, případně programem koalice a programovým prohlášením rady. V takovém případě se očekává, že klub bude hlasovat na jednání zastupitelstva jednotně.
 • Klub schvaluje rozdělení funkcí a gescí uvnitř Klubu, volí a odvolává svého předsedu/kyni.

VZTAH KLUBU K PIRÁTSKÉ STRANĚ

 • Úspěch v komunálních volbách nám dá velký prostor k posílení Pirátské strany a náboru nových členů.
 • Zastupitelský klub bude pravidelně informovat členskou základnu o své činnosti a výsledcích, stejně tak předsednictvo krajského sdružení.

VZTAH KLUBU K ZASTUPITELŮM HL. M. PRAHY Piráti se snaží svou práci v politice maximálně sjednocovat. Klub bude usilovat o těsnou komunikaci a oboustrannou komunikaci s týmem Pirátů na magistrátu o záležitostech týkajících se Prahy 15 projednávaných v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.