Aktuality:

Jak na elektronický zápis do mateřských škol
06.04.2021

Jak na elektronický zápis do mateřských škol

Nastal opět čas zápisů do předškolních zařízení. Pro elektronický zápis vašeho dítěte slouží v naší městské části google formulář (!?), který naleznete na stránkách každé místní mateřské školy.

Úpravy dopravního značení na Košíku
30.03.2021

Úpravy dopravního značení na Košíku

Rádi bychom tímto upozornili obyvatele Košíku na Praze 15 na vydání návrhu na místní úpravu a realizaci dopravního značení v oblasti ulic Na Košíku, Nad Košíkem a U Košíku. Tato úprava se týká zavedení obytné...

Terénní práce v Trojmezí
28.02.2021

Terénní práce v Trojmezí

Jistě si již většina obyvatel a návštěvníků Košíku a okolí všimla, že v polích podél ulice Doupovská na území, které je součástí tzv. Trojmezí, probíhají terénní a výkopové práce, které do velké míry mění charakter...

Drážní promenáda
28.11.2020

Drážní promenáda

Proměna nevyužívaných železničních staveb a pozůstatků – potenciál pro nové rekreační plochy a bezpečnou bezmotorovou prostupnost územím.

Meandry Botiče
29.10.2020

Meandry Botiče

Na Kulatý Chodovec (Praha 11) dohlédnete ze sídliště na Slunečném Vršku a Košíku (Praha 15) přes tzv. Trojmezí - dosud volnou krajinu s poli, sady, remízem a s meandrujícím tokem Botiče částečně zasahující do tří...