Jaké mají být priority rozpočtu Prahy 15 v roce 2021?

Jaké mají být priority rozpočtu Prahy 15 v roce 2021?

Přinášíme vám přepis sloupku pirátské zastupitelky Radky Daníčkové pro obecní zpravodaj Hlasatel.

Městská část jako součást územní samosprávy má dva hlavní úkoly, a to pečovat o blaho svých občanů a o rozvoj spravovaného území. Nezbytným nástrojem jí k tomu je rozpočet, tj. každoročně sestavovaný finanční plán příjmů a výdajů. V rozpočtu se tak odráží představy, směrování, hospodaření a vize vládnoucí koalice, nejlépe v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu, tedy i překračující čas vymezený čtyřletým volebním obdobím.

Ptáte-li se na priority, nemůžu jinak než si pro ně sáhnout do volebního programu, např. ZDE. Následně je už na vás, jak u každého zhodnotíte jeho naplnění. Mělo by být především efektivní a nemělo by vzbuzovat podezření na plýtvání s veřejnými prostředky. Má-li nám záležet na blahu občanů, ptejme se jich, setkávejme se s nimi a spolu s vlastníky a investory v dané lokalitě diskutujme koncepční materiály a velké investice.

Nechme také je navrhovat participační projekty a rozhodovat o realizacích ve veřejném prostoru nad limit 100 tis. Kč. Závaznost i plynulost záměrů, které přesahují do dalších volebních období, podpořme souhlasným postojem i ostatních tč. opozičních politických subjektů. Ve správě o území se zaměřme na vzhled a péči o zeleň a rekreačně-sportovní plochy, bezpečnou prostupnost pro pěší, zklidnění provozu. Důsledně vymáhejme právní instrumenty územního plánování a dodržování pravidel přírodní i památkové ochrany.

Pro finanční podporu v mnohem větší míře využívejme vyhlášené dotační příležitosti z oblastí ochrany životního prostředí,

energetických úspor, podpory sociálních služeb a komunitního života, infrastrukturních projektů.

Přejeme pěkný podzim hlavně ve zdraví.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Sloupek v únorovém Hlasateli
01.02.2022

Sloupek v únorovém Hlasateli

Praha, 20. prosince 2021 –⁠ Přinášíme vám přepis sloupku zastupitelky Radky Daníčkové (Piráti/Patnáctka náš domov) v únorovém čísle radničního zpravodaje Hlasatel.