Terénní práce v Trojmezí

Terénní práce v Trojmezí

Jistě si již většina obyvatel a návštěvníků Košíku a okolí všimla, že v polích podél ulice Doupovská na území, které je součástí tzv. Trojmezí, probíhají terénní a výkopové práce, které do velké míry mění charakter celého pole a okolí. Nejedná se o žádnou bezvýznamnou úpravu. Jedná se o budování přístupové cesty pro těžkou techniku, která se bude podílet na výstavbě připravovaného obytného komplexu společnosti Central Group - Výhledy Chodovec, o kterém jsme vás již informovali zde: Trojmezí

Tato cesta bude znamenat výrazné omezení kvality života obyvatel celého Košíku a hlavně ulice Doupovská, která bude zasažena prachem, znečištěním a hlukem po dobu měsíců či možná let (dokončení první etapy plánováno na rok 2023), nemluvě o dopadu na životní prostředí celého Trojmezí.

Naskýtá se otázka, proč bylo zapotřebí, aby těžká technika byla přivedena z Košíku, když stavba probíhá na území Prahy 11 a daleko snazší cesta by byla z Chodovce a okolí? K této otázce jsme dostali odpověď od starosty Prahy 11, který potvrdil, že díky odporu obyvatel k původní navržené variantě přístupové cesty z ulice Klapálkova a Blažimská, kde bydlí i starosta Prahy 11, byla tato varianta zrušena. Došlo zde tudíž k situaci, kterou bychom mohli nazvat jako ,,Trojmezní Paradox,, což znamená, že cesta ke stavbě rozléhájicí se na hranici Prahy 10 a 11 byla odmítnuta občany Prahy 11 a proto povede přes Prahu 15, která jak známo, je v posledních letech vůči stavbám benevolentnější.

Proto se ptáme, jak je možné, že vedení Prahy 15 variantu vybudování přístupové cesty z ulice Doupovská odsouhlasilo a kde existuje záznam o možnosti obyvatelů Košíku a ulice Doupovské se k této variantě vyjádřit?

Meandry Botiče

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Co nového se děje v Trojmezí?
21.02.2022

Co nového se děje v Trojmezí?

Mnozí z nás mohli od začátku roku pozorovat v Trojmezí zvýšenou aktivitu stavební techniky, ubývání porostů, vykácení celých ploch a zvyšující se počet věží jeřábů. Zaznamenali jsme spoustu otázek a teorií, co všechno se vlastně...