Utajovaná urbanistická soutěž

30. 06. 2023
Utajovaná urbanistická soutěž

Pěkný pohled na vysvědčení koalice ODS/TOP09+ANO+NEZ s podporou SPD by nebyl zejména na známky z předmětů Územní rozvoj, Participace a Informování.

Víte, že se v Praze 15 chystá “soutěž”? Z oficiálních zdrojů městské části se dočtete například o soutěži o vstupenky na koncert, lístky do kina, zákusky nebo o péči kosmetičky, nikoliv však už o urbanistické soutěži. Jedná se přitom o první soutěž svého druhu, NOVÉ CENTRUM HOSTIVAŘE a o území s rozlohou cca 17 ha v okolí smyčky tramvaje u nádraží Hostivař vymezené ulicemi Průmyslová, Hostivařská, Plukovníka Mráze, Voznická, Bělinského a U Hostivařského nadraží se všemi svými dopravně komunikačními vazbami (vlak, tram, bus, cyklo a pěší).

Příprava této urbanistické soutěže si svou překotností a spěchem nezadá se závěrem školního roku. Pracuje se na ní od 23. 5. a dnešní den 30. 6. je termínem pro zaslání připomínek k jejímu zadání. Přitom zadání obdobných soutěží na architektonické, urbanistické a krajinářské řešení veřejných prostranství bývají veřejně dostupná po celou dobu procesu a do příprav jsou zapojovány místní občané. Koalice dokonce posílila gesci udržitelného rozvoje a participace, kdy vytvořila nové placené pracovní místo pro NEZÁVISLÉ. Jaké důvody pro utajování může vedení radnice mít? Nabízí se také otázka, zda účastníci dosavadního procesu a vzniku tzv. koncepční studie Nové Centrum Hostivař (1,7 mil. Kč), který předcházel této soutěži, nejsou ve výhodě oproti potenciálním soutěžitelům, ke kterým se informace otevřenou výzvou dostanou až později.

Městská část v Dohodě o spolupráci s hl. městem Prahou (HMP) a soukromým investorem Zelená Hostivař, s.r.o./JRD dle usnesení rady č. 1734 ze dne 21. 9. 2022 deklaruje “zájem přizpůsobit dopravní řešení lokality současným a budoucím potřebám, zájem realizovat potřeby P15 a jejich občanů formou požadované občanské vybavenosti a služeb pro občany”.

Na naše opakované dotazy ohledně možnosti spolupráce od loňského prosince byla pro opoziční zastupitele svolána dne 20. 6. schůzka s organizátorem soutěže 4ct s.r.o. Ten má na starost řídit domluvu všech zúčastněných (soukromých majitelů pozemků, Institutu planování a rozvoje, HMP, MČ Praha 15, Dopravního podniku), kteří mají své zájmy v území, nad jeho rozvojem. Připravuje mj. zadání soutěže a soutěžní podmínky, a to vše dle zákona o veřejných zakázkách a dle pravidel regulérnosti Česká komora architektů

Na základě informací, které jsme měli k dispozici, jsme začátkem tohoto týdne zaslali za opozici zejména tyto naše podněty k zadání:

  • rozšířit území o retenční nádrž Hornoměcholupská a o Maraťák
  • navrhnout současné umístění zástavby a přestupních/pěších vazeb s ohledem na budoucí zrušení části smyčky a prodloužení tratě do Horních Měcholup
  • definovat “městský bulvár” od smyčky po ulici Hostivařskou
  • nezmenšovat rozsah ploch veřejné zeleně
  • doplnit požadavek malé tělocvičny veřejně přístupné v odpoledních hodinách pro využití spolků a sportovních klubů
  • doplnit porotu o nezávislého odborníka na environmentální udržitelnost výstavby.

Výsledkem by mělo být celistvé řešení živého centra Hostivaře, kdy pozemky HMP a MČ by měly být zhodnoceny a sloužit pro potřeby širší veřejnosti (dopravní uzel, náměstí, občanská vybavenost), naopak by neměly být prioritně používány např. pro nutnou infrastrukturu saturující potřeby soukromé výstavby.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Nové vyhlídky na přehradu
04.05.2023

Nové vyhlídky na přehradu

Cesta po pravém břehu hostivařské přehrady z Hostivaře do Petrovic se budovala spolu s výstavbou vodního díla a se založením lesoparku před 60 lety.

Sportovní plocha
03.04.2023

Sportovní plocha

Do okénka pro názor politických klubů v dubnovém čísle časopisu HLASATEL jsme položili tyto otázky:

Nelegální billboardy
20.02.2023

Nelegální billboardy

I my jsme se podívali na zveřejněnou analýzu staveb pro reklamu, která byla zpracována týmem Adam Scheinherr a TSK Praha na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z října 2021. Doplnila ji interaktivní mapa z...

Piráti Praha 15 v opozici
09.11.2022

Piráti Praha 15 v opozici

PIRÁTI PRAHA 15 V OPOZICI V městské části Praha 15 se o přízeň voličů ve volbách do zastupitelstva konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 ucházelo celkem sedm volebních subjektů.