Sportovní plocha

03. 04. 2023
Sportovní plocha

Do okénka pro názor politických klubů v dubnovém čísle časopisu HLASATEL jsme položili tyto otázky:

“Jaký je váš postoj k výstavbě bytových domů za OC VIVO? Na ploše směrem k Botiči v ochranném pásmu mendrů a určené pro sportoviště?” Svůj postoj nevyjádřili NEZÁVISLÍ a SPD a nezávislí pro Prahu 15.

Sloupek naší zastupitelky Radky Daníčkové vám zde přepisujeme:

Příběh s loukami u OC VIVO! se píše již deset let, kdy městská část Praha 15 (ve vedení ODS, ČSSD) podala žádost o změnu platného územního plánu, co se týče jejich využití. Do dnešních dnů slýcháme představiteli současného vedení radnice Společně (ODS/TOP 09), ANO a NEZávislí tento záměr obhajovat, což bychom rádi uvedli na pravou míru:

  1. Pozemky v soukromém vlastnictví

Každý pozemek má svého vlastníka, ale možné využití pozemků podléhá nástrojům územního plánování, právě pro rovnováhu mezi soukromými a veřejnými zájmy.

Společnost Central Group investovala do první části pozemků v roce 2015. Do pozemků, které jsou svým využitím určené ke sportu a nachází se v chráněném území přírody.

  1. Nyní je na magistrátu

Pořizování změny (nového metropolitního plánu) se nachází ve fázi, do které jsme spolu se stovkami občanů, soukromými vlastníky bytů, spolky a sportovním klubem podali připomínky ve smyslu zachování sportovní plochy a jejího využití se stejně mírnými vlivy na okolní životní prostředí jako tomu je u sousedních areálů fotbalu a pozemního hokeje. Naše připomínky se vyhodnocují a návrh změny by se měl předmětně upravit.

O návrhu budou sice jednat orgány hl. m. Prahy, ale názor městské části je žádán a má velkou váhu.

  1. Podepsané Memorandum, darem části pozemků, na kterých zřídíme hřiště

To však návrh změny již neumožňuje. Výstavbu bytových domů, komunikací a parkovacích stání lemuje pás zeleně, který si alespoň vymínil orgán ochrany přírody pro ochranu přírodní památky Meandry Botiče. Náš postoj je roky stejný. Umístění bytovek do ochranného pásma meandrů je neodůvodněné. Sportovní plochu je třeba rozvíjet ke svému účelu v návaznosti na stávající sportoviště.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Utajovaná urbanistická soutěž
30.06.2023

Utajovaná urbanistická soutěž

Pěkný pohled na vysvědčení koalice ODS/TOP09+ANO+NEZ s podporou SPD by nebyl zejména na známky z předmětů Územní rozvoj, Participace a Informování.

Nové vyhlídky na přehradu
04.05.2023

Nové vyhlídky na přehradu

Cesta po pravém břehu hostivařské přehrady z Hostivaře do Petrovic se budovala spolu s výstavbou vodního díla a se založením lesoparku před 60 lety.

Nelegální billboardy
20.02.2023

Nelegální billboardy

I my jsme se podívali na zveřejněnou analýzu staveb pro reklamu, která byla zpracována týmem Adam Scheinherr a TSK Praha na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z října 2021. Doplnila ji interaktivní mapa z...

Piráti Praha 15 v opozici
09.11.2022

Piráti Praha 15 v opozici

PIRÁTI PRAHA 15 V OPOZICI V městské části Praha 15 se o přízeň voličů ve volbách do zastupitelstva konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 ucházelo celkem sedm volebních subjektů.