Co nového se děje v Trojmezí?

Co nového se děje v Trojmezí?

Mnozí z nás mohli od začátku roku pozorovat v Trojmezí zvýšenou aktivitu stavební techniky, ubývání porostů, vykácení celých ploch a zvyšující se počet věží jeřábů. Zaznamenali jsme spoustu otázek a teorií, co všechno se vlastně v poslední době v Trojmezí děje a proto bychom rádi do toho zmatku vnesli trochu vysvětlení.

Pojďte se proto s námi podívat na aktuální přehled změn od začátku tohoto roku, na které se ptáte:

  1. Část vybagrované plochy pole u zastávky Přeštická na Košíku
    • Podle vyjádření Odboru výstavby MČ P11 se jedná pouze o dočasné budoucí uložiště zeminy ze stavby Výhledy Chodovec. Vybagrovaná orná půda se nachází v podobě kopcovité zeminy vedle této plochy a bude vrácena po využití úložiště nazpátek. Viz. Obr. 1a, 1b a 1c
  2. Vykácení velké části sadu vedle stavby Výhledy Chodovec
    • Odstranění porostů a dřevin nemá nic společného s probíhající výstavbou Výhledy Chodovec. Jedná se o pozemek soukromého vlastníka, který se dle vyjádření Odboru životního prostředí MČ P10 rozhodl pro revitalizaci a obnovu sadu, ke kterému by mělo dojít do 2–3 let, do té doby může zůstat pozemek ve stávající podobě bez odstraněných dřevin a porostů. Po uplynutí této dohodnuté doby by na místě měly být opět vysázeny ovocné stromy. Viz. Obr. 2a, 2b a 2c
  3. Pokračující výstavba projektu Výhledy Chodovec
    • Na fotografiích 3a, 3b a 3c níže můžete vidět pokračující výstavbu první etapy projektu, který již odhaluje siluety prvních domů.

Dění v Trojmezí nás dlouhodobě velmi zajímá a budeme se snažit vám přinášet aktuální informace. Budeme rádi i za vaše vlastní podněty, upozornění a dotazy, které rádi zodpovíme.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Terénní práce v Trojmezí
28.02.2021

Terénní práce v Trojmezí

Jistě si již většina obyvatel a návštěvníků Košíku a okolí všimla, že v polích podél ulice Doupovská na území, které je součástí tzv. Trojmezí, probíhají terénní a výkopové práce, které do velké míry mění charakter...