Kristýna Smetanová

studentka Právnické fakulty UK