1. září - první školní den

1. září - první školní den

Přejeme všem školkáčům, školákům, jejich rodičům a zejména pedagogům radostné a úspěšné vykročení do nového školního roku 2022/2023.

Přejme si, aby to byl školní rok již bez testování a bez prázdných školních lavic nebo dětských heren.

I tak čeká naše pedagogy, ředitelky a ředitele překonávání nových pracovních výzev jako správa navýšených kapacit a nových prostor, úsporná opatření ke snižování provozních nákladů, začleňování ukrajinských žáků i dětí do kolektivů a výuky.

Vážíme si vaší práci a děkujeme za ni. Posíláme hodně pozitivní energie a pracovní pohody do vašich tříd.

Při správě městské části a za spolupráce s vedením příspěvkových organizací - mateřských a základních škol - se chceme věnovat:

  • strategickému plánování rozvoje vzdělávání
  • zjednodušení procesu přihlášek a zápisů do MŠ a ZŠ
  • chytrému řízení školských kapacit, úsporné správě všech objektů a rozšíření prázdninových provozů pro rodiče
  • transparentnímu informování a posílení spolupráce, komunikace i důvěry mezi vedením škol, samosprávou, učiteli a rodiči
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Jak na elektronický zápis do mateřských škol
06.04.2021

Jak na elektronický zápis do mateřských škol

Nastal opět čas zápisů do předškolních zařízení. Pro elektronický zápis vašeho dítěte slouží v naší městské části google formulář (!?), který naleznete na stránkách každé místní mateřské školy.