Praha-Petrovice - Piráti budou konstruktivní opozicí

17. 10. 2022
Praha-Petrovice - Piráti budou konstruktivní opozicí

Na městské části Praha-Petrovice Piráti kandidovali na kandidátní listině spolu se sdružením nezávislých kandidátů pod hlavičkou „Změna – občané Petrovic a Piráti“. Na kandidátní listině figurovali na druhém místě Bc. Ondřej Vojta, na třetím místě Jan Zavadil a na páté pozici Bc. Jakub Nepejchal.

Toto volební uskupení se v konkurenci zavedených místních značek umístilo na třetím místě se ziskem 15,12 % a se ziskem dvou mandátů. Ty připadly lídryni kandidátní listiny Štěpánce Náhlovské (nezávislá kandidátka) a Ondřeji Vojtovi za Piráty.

Kompletní výsledky voleb najdete zde.

Jakožto transparentní strana také zaznamenáváme a zveřejňujeme souhrn povolebních jednání, které najdete v Evidenci kontaktů zde.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva, které se konalo 17.10., byla zvolena tato Rada městské části:

Starostkou JUDr. Olga Hromasová (STAN), získala 13 hlasů;

Nový místostarosta Mgr. Emil Maximilián Švorc (NK za ČSSD) získal 9 hlasů;

Radními byli zvoleni MVDr. Roman Hanke (STAN, 10 hlasů), Iveta Hergottová (TOP 09, 12 hlasů) a PharmDr. Petr Slavíček (ODS, 13 hlasů).

Ve vedení Petrovic tak zasednou zastupitelé za STAN, ODS, TOP 09 a z občanské kandidátky vytvořené ČSSD. Tato většina disponuje 9 hlasy v 15členném zastupitelstvu.

Zbylých 6 mandátů je rozloženo mezi Sdružení občanů Petrovic (4 hlasy) a 2 hlasy disponuje náš klub.

Zklamáním je pro nás výsledek volby Finančního a Kontrolního výboru. Při volbách předsedů výborů byl zvolen zástupce STAN PhDr. Marek Moravec, PhD. do vedení Finančního výboru a Mgr. Daniel Neumann za ODS povede Kontrolní výbor.

Do těchto základních výborů nebyl ve veřejné volbě zvolen žádný z našich nominantů. Pirát Jan Zavadil ve volbě Finančního a Ondřej Vojta ve volbě Kontrolního výboru získali shodně pouze 6 hlasů. Bez zastoupení v těchto výborech je tak naše práce pro městskou část v těchto oblastech velmi ztížena.

Pracovat pro vás a pro naši městskou část budeme moci alespoň v komisích RMČ. Náš zastupitel Ondřej Vojta byl následně zvolen předsedou Komise pro životní prostředí a své zástupce jsme jako volební strana získali v několika dalších komisích. Pirát Jakub Nepejchal například využije svých pracovních znalostí pro práci v komisi sociální.

„I nadále platí, že ač jsme novými tvářemi v Zastupitelstvu, záleží nám na Petrovicích a máme zájem podílet se ve spolupráci s dalšími zastupiteli na rozvoji naší městské části. Stále jsme připraveni naslouchat vám – našim sousedům a uplatňovat na plénu zastupitelstva vaše podněty k rozvoji Petrovic,“ uvádí Ondřej Vojta.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Praha 15 v opozici
09.11.2022

Piráti Praha 15 v opozici

PIRÁTI PRAHA 15 V OPOZICI V městské části Praha 15 se o přízeň voličů ve volbách do zastupitelstva konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 ucházelo celkem sedm volebních subjektů.